Regjistrimi i mbyllur!

Ju falenderojm për interesimin për regjistrimin online në

Prishtina Trail Marathon! Regjistrimi është mbyllur me datë 24 Maj, 2019, në ora 23:59. Regjistrimi fizik do te jete i hapur deri me date: 25 Maj , 2019 nga ora: 11:00-18:00 para Teatrit Kombetare, në Prishtinë.

PAGESA ONLINE

Pagesë online me kredit/debit kartë, shërbim i ofruar në bashkëpunim me kompaninë TIKS.APP

TRANSFER BANKARE

Transfer ne xhirollogarinë e organizatorit, klubi XTRAILERS, përmes e-banking apo deponim në njërën nga degët e bankës NLB.

l

PAGESË ME KESH (Në shtand)

Pjesëmarrjen mund ta paguani me para në dorë një ditë para fillimit të garës në shtandin ku tërhiqen numrat per garën.